Transport kolejowy (wagonowy, kontenerowy)

sprawdź szczegóły
 • Transport multimodalny na Wschód, konsolidacja z całej Europy
 • Spedycja kolejowa w tym również ładunków niegabarytowych, niebezpiecznych, zapewnienie przeładunku, uzgodnienie schematu załadunku
 • Transport kontenerowy z Europy na Wschód

           Transport drogowy           (LTL, FTL) 

sprawdź szczegóły
 • Z Europy do krajów krajów WNP, Nadbałtyckich, Bliskiego i Dalekiego Wschodu
 • Ładunki neutralne, niebezpieczne (ADR), w temperaturze kontrolowanej, ponadgabarytowe
 

Transport morski (intermodalny)

sprawdź szczegóły
 • Przez europejskie porty do/z portów Afryki, Ameryki, Azji, Australii
 • Transport ładunków neutralnych oraz niebezpiecznych (IMO)

Usługi towarzyszące

sprawdź szczegóły
 • Odprawa celna w krajach Unii Europejskiej
 • Ubezpieczenie Cargo ładunku
 • Przeładunek mechaniczny oraz ręczny w Polsce, na Litwie, na Łotwie, na Białorusi oraz Ukrainie
 • Monitoring przesyłki

Spedycja i transport kolejowy (w tym kontenerowy)

Opierając się na doświadczeniu, wysokich kwalifikacjach swojego zespołu oraz jego sprawnej współpracy, firma Clever Logistic zajmuje się kompleksową organizacją przewozów różnorodnych towarów drogą kolejową (z przeładunkiem z wagonu normalnotorowego na szerokotorowy), lądową, a także morską. W rezultacie transport kontenerów, ładunków niebezpiecznych oraz neutralnych i innych pomiędzy krajami z obszaru byłego Związku Radzieckiego, a Europą realizowany jest w sposób profesjonalny, bezpieczny i w najkrótszym możliwym terminie.


W ramach organizacji transportu kolejowego (kontenerowego i wagonowego), morskiego i samochodowego, Clever Logistic zapewnia także cały szereg usług towarzyszących, zwiększających bezpieczeństwo przewozu towaru, ograniczających zakres formalności do minimum, a także pozwalających śledzić przesyłkę w trakcie przewozu.

Informacja o cookies
CWB
CWB 2013