Przeładunek towarów w terminalach kolejowych

W transporcie multimodalnym, intermodalnym, drobnicowym Klientów najbardziej przeraża przeładunek. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam zapewnić bezpieczeństwo towaru i spokój dla naszych Zleceniodawców.

Gdzie robimy przeładunek?

Dla transportu multimodalnego organizujemy ręczny i mechaniczny przeładunek towarów z jednego środka transportu na drugi w terminalach przeładunkowych kolejowych przy szerokim torze:

w Polsce przy stacjach:

 • Małaszewicze PKP
 • Siemianówka PKP/Łosośna PKP/ Sokółka PKP
 • Wola Baranowska PKP LHS

na Litwie przy stacjach:

 • Kaunas (Kowno)
 • Paneriai (Wilno)
 • Rimkai (Kłajpeda)

na Łotwie przy stacjach:

 • Riga (Ryga)

na Białorusi:

 • Brest (Brześć)

Przeładunek w Clever

Baza podwykonawców jest poszerzana, weryfikowana ze względu na potrzeby naszych Zleceniodawców. Szczegółowe sprawdzenie przed rozpoczęciem współpracy, otrzymanie referencji, stała kontrola poziomu świadczonych usług, działania korekcyjne – to wszystko pomaga w doborze właściwych terminali przeładunkowych.

Z jakich środków transportu do jakich przeładowujemy?

 • Przeładunek z samochodów na wagon i odwrotnie
 • Przeładunek z samochodów do kontenera kolejowego i odwrotnie
 • Przeładunek z kontenera morskiego do kontenera lub wagonu kolejowego i odwrotnie
 • Przeładunek z wagonu normalnotorowego do szerokotorowego i odwrotnie
 • Przesypywanie z wagonów silosów do samochodów i odwrotnie
 • Bigbagowanie, workowanie
 • Przeładunek materiałów płynnych

Jakie są dodatkowe udogodnienia, usługi w miejscach przeładunku?

 W każdym miejscu przeładunku istnieje możliwość składowania i odprawy celnej towaru.

Na Litwie, Łotwie, Białorusi każdy terminal partnerski ma uprawnienia składu celnego.

Co decyduje o wyborze trasy, miejscu przeładunku?

Dzięki tak rozbudowanej sieci terminali partnerskich jesteśmy bardzo elastyczni przy wyborze optymalnej trasy przewozu z punktu widzenia ceny, specyfiki towaru i jego opakowania, szybkości przewozu.

Potrzebujesz pomocy przy przeładunku towarów?