Spedycja kolejowa, transport multimodalny

ZALETY TRANSPORTU MULTIMODALNEGO

Istota transportu multimodalnego

Planując współpracę z kontrahentem z Azji Środkowej, Kaukazu warto rozpatrzeć wariant dostawy transportem multimodalnym, czyli z wykorzystaniem kilku rodzajów transportu. Przy takim schemacie towar jest przeładowywany z jednej jednostki transportowej do kolejnej: np. z auta do wagonu następnie znów do auta.

Jak to się odbywa?

Z reguły w kierunku Europa-Wschód opłacalnym dla naszych Klientów okazuje się następujący wariant:

dowóz samochodowy (pełne auta lub drobnicowe) lub kontenerowy (tzw. „short sea”) do terminalu przeładunkowego przy wschodniej granicy Polski oraz w krajach nadbałtyckich (Litwa, Łotwa), na Białorusi, Ukrainie z dostępem do toru szerokiego (1520mm). Często konsolidujemy towary z różnych europejskich krajów, jeśli Odbiorca kupuje różne towary z Europy.

Po dostarczeniu na terminal przeładowujemy towar na wagony/kontenery szerokotorowe odpowiednio je zabezpieczając. Wagon/kontener dojeżdża koleją szerokotorową do stacji przeznaczenia, gdzie  z reguły już Odbiorca odpowiada za rozładunek, odprawę celną importową oraz dostawę towaru bezpośrednio do swojego magazynu. Jeśli europejscy eksporterzy pytają się o porady, nie radzimy wybierać takich warunków dostawy, w których Nadawca odpowiada za dostawę do drzwi Odbiorcy oraz brać na siebie organizację odprawy importowej. Odbiorca na pewno lepiej poradzi sobie z tym zadaniem, będąc na miejscu, znając się na prawie oraz regułach w swoim kraju, mieście, na stacji.

Kontener kolejowy

Jakie są zalety, dlaczego transport kolejowy?

W przypadku wysyłek na Wschód transport kolejowy, multimodalny z wykorzystaniem kolei ma dużo zalet w porównaniu z transportem samochodowym:

  • cenowo bardziej atrakcyjny,
  • duża ładowność wagonów,
  • mniejsza zależność od warunków pogodowych, jakości dróg,
  • mniej odczuwalny faktor „ludzki”,
  • kolej pracuje całodobowo, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku,
  • brak sezonowych wahań taryfy kolejowej.

Jak wybrać spedycję kolejową?

Przy wyborze firmy transportowej warto zwrócić uwagę na doświadczenie w przewozach oraz przeładunkach podobnej grupy towarów, ze względu na znajomość przepisów dotyczących przewozu np. towarów niebezpiecznych, fitosanitarnych, weterynaryjnych, bardzo delikatnych, itp.

Jakie są wagony?

Wybór wagonów szerokotorowych krytych nie jest tak duży jak europejskich, jednak można dobrać najbardziej odpowiedni rodzaj dla optymalnego rozmieszczenia towaru. Część wagonów jest pozostałością po wspólnym parku byłego Związku Radzieckiego, te wagony nadal są wykorzystywane na zasadach państwowych, tzn. fracht kolejowy zawiera dzierżawę. Od 10 lat istnieją również wagony prywatne, które są własnością właścicieli ładunków, spedytorów, operatorów logistycznych. Praca spedycji kolejowej polega więc między innymi na doborze odpowiedniego rodzaju wagonu oraz jego dzierżawie, żeby przewieźć Państwa ładunek.

Wagony w transporcie na Wschód

Dla ładunków masowych wykorzystywane są inne rodzaje wagonów, np. węglarki lub platformy dla drewna, metalu; silosy dla zboża, słodu, nawozów; węglarki i platformy dla ładunków ponadgabarytowych, cysterny dla płynów. Tabór, tak samo jak przy wagonach krytych, może być państwowy lub prywatny.

Obawy o przeładunek

Największe obawy Klientów często związane są z przeładunkiem, dlatego dobierając spedycję kolejową oraz terminal przeładunkowy należy dokładnie sprawdzić jego kompetencje.

Jak i gdzie robimy przeładunki przeczytać można tutaj.

Co zapewni dodatkowy spokój?

Dodatkowy spokój zapewnia ubezpieczenie Cargo ładunku na całej trasie przewozu, Instytutowa klauzula A ma najszerszy zakres, obejmuje oprócz ryzyka transportowego również ryzyko związane z przechowywaniem towaru.

Systemy śledzenia wagonów, samochodów, kontenerów pozwalają być na bieżąco oraz przygotować się do rozładunku i odprawy importowej.

Transport kolejowy na Wschód

Wybór miejsca odprawy celnej

 Przy eksporcie towarów do krajów trzecich powstaje też pytanie organizacji odprawy celnej eksportowej. Warto pamiętać, aby planując każdy przewóz uzgodnić miejsce odprawy, gdyż są różne wymagania eksporterów, odbiorców, Urzędów Celnych itp.

Odprawę można zrobić w dowolnym miejscu w Unii Europejskiej, jednak my jako spedycja kolejowa radzimy to robić w kraju rezydencji eksportera, żeby później nie było trudności z udowodnieniem wywozu towaru.

Odprawę można zrobić blisko miejsca załadunku, w znanej od lat agencji, jednak ten wariant ma słabe punkty: jeżeli załadunek się przedłuży, samochód będzie zmuszony czekać do rana następnego dnia roboczego, gdyż urzędy celne wewnątrz kraju zamykają się wcześnie w odróżnieniu od urzędów przygranicznych. Opłata za EX1 jest pobierana od każdego auta, a stawka samochodowa też z reguły jest podwyższana ze względu na potrzebę dojazdu oraz postoju w miejscu odprawy.

W związku z powyższym radzimy odprawiać się przy nadaniu wagonu lub kontenera w przygranicznej agencji. Na każdym przejściu granicznym współpracujemy ze sprawdzonymi agencjami celnymi. Każda z tych agencji pomoże w uzyskaniu numeru eksportera EORI, zarejestruje firmę w systemie PDR, wystawi deklarację celną (EX1, T1), świadectwa pochodzenia, pomoże w doborze kodów celnych.

Potrzebujesz pomocy przy transporcie towarów koleją?