Transport kontenerowy intermodalny

DLACZEGO TRANSPORT KONTENEROWY?

Transport kontenerowy jest bardzo popularny. Pozwala na przewóz towaru na dalekie odległości, między kontynentami, wykorzystując różne rodzaje transportu. Przy czym towar nadal jest bezpieczny dzięki temu, że znajduje się w zamkniętym pudle i nikt w czasie transportu go nie dotyka.

Kontenery są unifikowane, na całym świecie i dla wszystkich rodzajów transportu są wykorzystywane takie same kontenery, co pozwala na wypracowanie stałych schematów logistycznych.

Planując współpracę z kontrahentem z Azji Środkowej, Kaukazu warto również rozpatrzeć wariant dostawy transportem kontenerowym. Ma on zalety transportu samochodowego: możliwość przewiezienia od drzwi do drzwi bez przeładunku towaru, co zapewnia bezpieczeństwo towaru, jednocześnie często okazuje się bardziej optymalnym kosztowo. Z drugiej strony, czas dostawy jest wydłużony. Dlatego każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie.

Dla kogo transport kontenerowy może być szczególnie dobry?

Jeżeli towarem jest linia produkcyjna, sprzęt na targi, meble i materiały budowlane dla konkretnej budowy. Po pierwsze, nadawca może załadować do kontenerów nawet najdrobniejsze rzeczy, dzięki znajomości produktu, odpowiednio je zabezpieczyć. Po drugie, przewóz we własnych lub wynajętych kontenerach pozwala na nierozładowywanie towaru od razu po przybyciu, tylko magazynowanie ich w miejscu instalacji, budowy, targów.

Ograniczenia wagowe

Na każdym odcinku transportu są specyficzne ograniczenia wagowe.

Tak po Europie można przewozić na standardowym podwoziu kontenerowym samochodowym do 24 ton. Czyli waga ładunku wraz z wagą kontenera nie może być wyższa od 24 ton. To ogranicza niektórych naszych Zleceniodawców, którzy wysyłają towary ciężkie i mało objętościowe (płytka, oleje silnikowe, farby).

Transport kontenerowy

Natomiast kolej szerokotorowa przyjmuje do 26 ton towaru w kontenerze, czyli dla ciężkich ładunków, o których mowa wyżej, stosujemy rozwiązanie multimodalnego transportu: dowozimy towar samochodami do terminala kolejowego i ładujemy do kontenera 26 ton towaru. W ten sposób optymalizujemy koszty transportu, przewożąc w kontenerze o 4 tony więcej, niż można by było przewieźć autem np. do Kazachstanu lub Azerbejdżanu.

Do portów europejskich też można dowozić kontenery na podwoziach  samochodowych lub koleją, kolej pozwala na większą wagę towaru.

Jak to się odbywa?

Z reguły w kierunku Europa-Wschód opłacalnym dla naszych Klientów okazuje się następujący wariant: dowóz kontenera na podwoziu samochodowym lub najpierw statkiem (tzw. „short sea”)  i dopiero samochodem do terminalu przeładunkowego przy wschodniej granicy Polski oraz w krajach nadbałtyckich (Litwa, Łotwa), na Białorusi, Ukrainie z dostępem do toru szerokiego (1520 mm). Po dostarczeniu na terminal przeładowujemy kontener na platformę kolejową.

Kontener dojeżdża koleją szerokotorową do stacji przeznaczenia, gdzie z reguły już Odbiorca odpowiada za rozładunek, odprawę celną importową oraz dostawę towaru bezpośrednio do swojego magazynu. Jeśli europejscy eksporterzy pytają się o porady, nie radzimy wybierać takich warunków dostawy, w których Nadawca odpowiada za dostawę do drzwi Odbiorcy oraz brać na siebie organizację odprawy importowej. Odbiorca na pewno lepiej poradzi sobie z tym zadaniem, będąc na miejscu, znając się na prawie oraz regułach w swoim kraju, mieście, stacji.

Jakie są zalety wykorzystania odcinka kolejowego?

W przypadku wysyłek na Wschód transport kolejowy, multimodalny z wykorzystaniem kolei ma dużo zalet w porównaniu z transportem samochodowym:

  • ładowność kontenerów,
  • cena może być bardziej atrakcyjna,
  • mniejsza zależność od warunków pogodowych, jakości dróg,
  • mniej odczuwalny faktor „ludzki”,
  • kolej pracuje całodobowo, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

Morska wysyłka towarów

Jak wybrać spedycję kolejową?

Przy wyborze firmy transportowej warto zwrócić uwagę na doświadczenie w przewozach oraz przeładunkach podobnej grupy towarów, ze względu na znajomość przepisów dotyczących przewozu np. towarów niebezpiecznych, fitosanitarnych, weterynaryjnych, bardzo delikatnych, itp. Sprawdź jakie rodzaje ładunków możemy dla Ciebie przewieźć.

Jakie są kontenery?

W transporcie na Wschód są wykorzystywane kontenery 20 i 40 stopowe, 40 High Cube. To są standardowe rodzaje, one mogą być prywatne (należeć do Nadawcy Odbiorcy lub Operatora logistycznego, armatora) lub państwowe. Do organizacji transportu wykorzystujemy kontenery będące własnością kolei białoruskich, litewskich, czasem ukraińskich. Armatorzy rzadko dają pozwolenie na wysyłkę ich kontenera do Kazachstanu, Azerbejdżanu i innych krajów Azji Środkowej oraz Kaukazu.

Obawy o przeładunek

Największe obawy Klientów często związane są z przeładunkiem, dlatego dobierając spedycję kolejową oraz terminal przeładunkowy należy dokładnie sprawdzić jego kompetencje. Zobacz jak i gdzie robimy przeładunki.

Co zapewni dodatkowy spokój?

Dodatkowy spokój zapewnia ubezpieczenie Cargo ładunku na całej trasie przewozu, Instytutowa klauzula A ma najszerszy zakres, obejmuje oprócz ryzyka transportowego również ryzyko związane z przechowywaniem towaru.

Systemy śledzenia wagonów, samochodów, kontenerów pozwalają być na bieżąco oraz przygotować się do rozładunku i odprawy importowej.

Ładowany kontener

Wybór miejsca odprawy celnej

Przy eksporcie towarów do krajów trzecich powstaje też pytanie organizacji odprawy celnej eksportowej. Warto pamiętać, aby planując każdy przewóz uzgodnić miejsce odprawy, gdyż są różne wymagania eksporterów, odbiorców, Urzędów Celnych itp.

Odprawę można zrobić w dowolnym miejscu w Unii, jednak my jako spedycja kolejowa radzimy to robić w kraju rezydencji eksportera, żeby później nie było trudności z udowodnieniem wywozu towaru.

Przy załadunku kontenera w magazynie eksportera, kiedy jest podstawiany na podwoziu kontenerowym samochodowym, odprawę należy zrobić blisko miejsca załadunku, w znanej od lat agencji.

Jednak jeśli wybraliśmy wariant z przeładunkiem towaru w terminalu kolejowym, radzimy odprawę zrobić w czasie przeładunku do kontenera w przygranicznej agencji. Na każdym przejściu granicznym współpracujemy ze sprawdzonymi agencjami celnymi. Każda z tych agencji pomoże w uzyskaniu numeru eksportera EORI, zarejestruje firmę w systemie PDR, wystawi deklarację celną (EX1, T1), świadectwa pochodzenia, pomoże w doborze kodów celnych.

Potrzebujesz pomocy przy transporcie kontenerowym?